MIARA DO WYZNACZENIA WAGI, 2,5 M

Podstawowe dane techniczne:

  • dla bydła i trzody chlewnej
  • 250 cm

Obwód klatki piersiowej powinien być mierzony bezpośrednio za łokciem. Taśma ma długość 250 cm, posiada po jednej stronie skalę, a po drugiej dwie różne tabele:

- obwód klatki piersiowej świń i odpowiadająca im waga ubojna

- waga żywa bydła tucznego i normalnego

*przez bydło normalne rozumie się bydło trzymane w oborze oraz/lub na pastwisku, o budowie ciała nie odbiegającej od norm. Bydło tuczne oznacza bydło specjalnie tuczone z przeznaczeniem na produkcję mięsną. Jeśli zwierzę przed pomiarem znajdowało się w stresie z powodu np. zbyt długiego transportu, to podane wartości wagowe należy pomniejszyć o 5 %.


Drukuj

Nr katalogowy Szczegóły Pakowanie
10-5100 Miara do wyznaczenia wagi, 2,5 m 1/24/96