MIARA DO WYZNACZANIA WAGI

Podstawowe dane techniczne:

 • dla bydła i trzody chlewnej
 • 250 cm

Obwód klatki piersiowej powinien być mierzony bezpośrednio za łokciem. Taśma ma długość 250 cm, posiada po jednej stronie skalę, a po drugiej dwie różne tabele:

 • obwód klatki piersiowej świń i odpowiadająca im waga ubojna
 •  

   

 • waga żywa bydła tucznego i normalnego
 •  

  przez bydło normalne rozumie się bydło trzymane w oborze oraz/lub na pastwisku, o budowie ciała nie odbiegającej od norm. Bydło tuczne oznacza bydło specjalnie tuczone z przeznaczeniem na produkcję mięsną. Jeśli zwierzę przed pomiarem znajdowało się w stresie z powodu np. zbyt długiego transportu, to podane wartości wagowe należy pomniejszyć o 5 %.


  Drukuj

  Nr katalogowy Szczegóły Pakowanie
  10-5100 dla bydła i trzody chlewnej 1/6