Poradnik

WYCIELANIE

Jak rozpoznać zbliżający się poród? Krowa zaczyna być niespokojna, poszukuje miejsca z dala od stada, rozluźniają się jej więzadła miednicze. Ponadto jej srom staje się obrzmiały, z opuszczonych i rozchylonych warg sromowych wydobywa się gęsty, przezroczysty śluz. Wraz z rozpoczęciem pierwszej fazy porodu niepokój zwierzęcia wzrasta, krowa na przemian wstaje i kładzie się, rozgląda na boki, ryczy, oddaje często kał i mocz.


KARMIENIE I POJENIE

Przez 5 pierwszych dni po urodzeniu cielęta pojone są siarą, od szóstego dnia życia rozpoczyna się żywienie mlekiem pełnym lub preparatami mlekozastępczymi. Od prawidłowego żywienia w pierwszych tygodniach życia (oraz momentu wprowadzenia do diety pasz stałych) zależy rozwój przedżołądków.


HIGIENA WYMION I STRZYKÓW

Wskaźnikami świadczącymi o jakości mleka są liczby komórek somatycznych i ogólna liczba bakterii w 1 ml mleka. W tej chwili mleko trafiające do skupu musi zawierać poniżej 400 000 komórek somatycznych oraz poniżej 100 000 bakterii w 1 ml.


HIGIENA INSTALACJI MLECZNYCH

Dbanie o higienę urządzeń udojowych wchodzi w zakres szeroko pojętej profilaktyki mastitis – staramy się likwidować wszelkie źródła zakażeń wymienia. W niedokładnie wyczyszczonych bańkach, zbiornikach i przewodach udojowych zalegają resztki mleka, które mogą się stać pożywką dla bakterii. Higiena dotyczy: obory, zwierząt (w tym wymienia), pracowników w czasie doju, obsługi zwierząt. O prawidłowym efekcie mycia urządzeń udojowych decydują 4 czynniki: środek myjący, temperatura roztworu myjącego, siła mechaniczna i długość mycia zasadniczego.


KONTROLA I POSKRAMIANIE

Wypadki w rolnictwie związane ze zwierzętami, niemal zawsze wynikają z błędów ludzkich, niewłaściwego zachowania w stosunku do zwierząt, lekceważenia zasad BHP. Dlatego każda osoba pracująca ze zwierzętami gospodarskimi powinna wiedzieć, jak się zachowywać, by nie wzbudzić agresji (która często wynika ze strachu), a jeśli dojdzie do ataku, jak poskromić zwierzę.


PIELĘGNACJA SKÓRY I SIERŚCI

Skóra i okrywa włosowa mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu krowy. Uczestniczą w szeregu funkcji, takich jak: oddychanie, wydalanie, regulacja temperatury ciała, odbieranie bodźców zewnętrznych i odpowiadanie na bodźce. W skórze, pod wpływem promieni słonecznych, prowitaminy ulegają przemianie w witaminę D. Ponadto skóra zabezpiecza przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, stanowi naturalną barierę dla mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów.


KULAWIZNY ZAGRAŻAJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI

Skąd wynikają problemy z racicami? Czynników jest wiele, do najważniejszych należą: długotrwała selekcja na wysoką wydajność mleczną przy zaniedbaniu cech takich jak budowa kończyn, sposób utrzymania (całoroczne utrzymanie oborowe źle wpływa na racice), błędy żywieniowe (zbyt mała zawartość włókna w dawce pokarmowej, gwałtowne zmiany żywienia), złe traktowanie (poganianie na śliskich powierzchniach – spłoszona krowa może uszkodzić sobie nogę) oraz zbyt późne wykrywanie zaburzeń ruchu.


DEKORNIZACJA CIELĄT

W nowoczesnej oborze widok bydła z rogami staje się coraz rzadszy. Wpływają na to zarówno względy bezpieczeństwa, jak również konieczność dostosowania do wyposażenia budynku.


IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT

Znakowanie zwierząt może być trwałe lub czasowe. Znakowanie trwałe służy identyfikacji poszczególnych osobników ze stada, znakowanie czasowe pomaga w wyróżnieniu pojedynczych zwierząt.


ZWALCZANIE OWADÓW

W otoczeniu człowieka występuje 220 gatunków much, w tym: 92 na pastwiskach, 57 w oborach, 48 w chlewniach, 27 w stajniach. Muchy są szczególnie dokuczliwe w oborach oraz chlewniach – zwabione przez rozkładające się resztki pasz, odchody, stają się utrapieniem dla zwierząt gospodarskich. Siadają na nozdrzach lub oczach np. krów, wypijają pot, wydzieliny błon śluzowych, krew z ran zwierząt. Mogą przenosić wiele chorobotwórczych drobnoustrojów, zarażać nimi ludzi, zwierzęta, a także skazić pasze.


DERATYZACJA

Okres późnego lata i jesieni, kiedy z pół znikają uprawy, a więc naturalny pokarm gryzoni, sprawia, że zaczynają one masowo ściągać do gospodarstw szukając schronienia oraz pokarmu podczas zimy. Jest to kluczowy moment do podjęcia wzmożonej walki z tymi szkodnikami.